Formalności

Tylko Memorial załatwia wszystkie formalności BEZPŁATNIE.Dokumenty potrzebne do organizacji pogrzebu Lublin w kolejności załatwiania.
  • Zgon domowy musi być stwierdzony przez lekarza pogotowia/rodzinnego
  • Karta zgonu – dok. wydaje wypis szpitalny, lekarz rodzinny/pogotowia
  • Akt zgonu – wydawany na podstawie karty zgonu przez Urząd Stanu Cywilnego w miejscu zgonu
Wystarczy Karta zgonu i dowód osoby zmarłej, a resztę załatwimy w państwa imieniu.
  • Odbierzemy Akty zgonu w USC
  • Ustalimy datę pogrzebu w kancelarii cmentarnej tj. Majdanek, Lipowa, Unicka
  • Opłacimy wszystkie należności cmentarne itd.
  • Złożymy wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego w ZUS i KRUS
  • Wypłacimy powstałą różnicę jeszcze przed pogrzebem.